Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Jun 26, 2017 4:35:43 am 626  AlligatorGods thanks
Jun 26, 2017 4:34:22 am 3,151  SandWitch !soundoff
Jun 26, 2017 4:31:14 am 626  AlligatorGods you dont
Jun 26, 2017 4:31:06 am 5,948  Kawaii Douchebag how to get rid of this bottom text?
Jun 26, 2017 4:30:10 am 188  HadBabits gg
Jun 26, 2017 4:30:08 am 1,723  The Golden Greninja gg
Jun 26, 2017 4:30:07 am 741  jojoshabado1 gg lads
Jun 26, 2017 4:30:05 am 123  Deadbubble gg
Jun 26, 2017 4:28:06 am 3,777  ✪ JP . !soundoff
Jun 26, 2017 4:27:53 am 3,777  ✪ JP . !soundoff
Jun 26, 2017 4:23:47 am 412  Johhny bb
Jun 26, 2017 4:23:37 am 54  mariox238 gg
Jun 26, 2017 4:23:16 am 68  Conspiracy Theorist David Icke nagger
Jun 26, 2017 4:23:10 am 3,777  ✪ JP . mothefuckers
Jun 26, 2017 4:23:09 am 11  DEVASTED gp
Jun 26, 2017 4:23:09 am 788  Enforcer gg
Jun 26, 2017 4:23:07 am 3,777  ✪ JP . easy
Jun 26, 2017 4:23:05 am 463  Bace Bloodblade gg
Jun 26, 2017 4:23:03 am 378  A13X1T0 gg
Jun 26, 2017 4:19:09 am 1,661  Funhaver1962 lmao
Jun 26, 2017 4:16:57 am 123  Deadbubble oh
Jun 26, 2017 4:16:16 am 626  AlligatorGods FUCKING CHINAMEN
Jun 26, 2017 4:16:04 am 1,661  Funhaver1962 lol
Jun 26, 2017 4:16:03 am 626  AlligatorGods gg
Jun 26, 2017 4:15:24 am 975  Rasputin gf lol
Jun 26, 2017 4:14:30 am 30  Taliband gg
Jun 26, 2017 4:14:28 am 30  Taliband 20
Jun 26, 2017 4:14:27 am 975  Rasputin gg
Jun 26, 2017 4:14:25 am 741  jojoshabado1 gg
Jun 26, 2017 4:14:23 am 5  Kilo Trashcan ▓ gg
Jun 26, 2017 4:14:21 am 123  Deadbubble gg
Jun 26, 2017 4:14:18 am 445  Navigator lololol
Jun 26, 2017 4:14:17 am 1,661  Funhaver1962 lol
Jun 26, 2017 4:13:33 am 30  Taliband dick
Jun 26, 2017 4:13:07 am 378  A13X1T0 kick
Jun 26, 2017 4:11:44 am 54  mariox238 how'
Jun 26, 2017 4:10:56 am 30  Taliband hahaha
Jun 26, 2017 4:09:40 am 626  AlligatorGods i am crippled
Jun 26, 2017 4:09:37 am 123  Deadbubble I can see why it was nerfed.
Jun 26, 2017 4:09:37 am 1,661  Funhaver1962 I'm gay
Jun 26, 2017 4:09:23 am 741  jojoshabado1 you used to be able to shoot it all in one click
Jun 26, 2017 4:09:16 am 741  jojoshabado1 i miss the old coachgun :/
Jun 26, 2017 4:08:22 am 30  Taliband lol
Jun 26, 2017 4:08:11 am 626  AlligatorGods i have 3 out of 5 kittens sleeping on me
Jun 26, 2017 4:07:55 am 54  mariox238 gg
Jun 26, 2017 4:07:27 am 626  AlligatorGods GGG
Jun 26, 2017 4:07:25 am 463  Bace Bloodblade gg
Jun 26, 2017 4:07:23 am 788  Enforcer gg
Jun 26, 2017 4:07:21 am 378  A13X1T0 gg
Jun 26, 2017 4:06:18 am 30  Taliband haha
Jun 26, 2017 4:06:17 am 5  Kilo Trashcan ▓ wtf
Jun 26, 2017 4:05:40 am 123  Deadbubble Oh wait it is
Jun 26, 2017 4:05:37 am 123  Deadbubble Wait, its in the blue chest?
Jun 26, 2017 4:05:29 am 30  Taliband like fricken 4 years ago
Jun 26, 2017 4:05:26 am 741  jojoshabado1 why lmao
Jun 26, 2017 4:05:16 am 1,661  Funhaver1962 ages ago
Jun 26, 2017 4:05:09 am 741  jojoshabado1 when did they move the coachgun to the bluechest?
Jun 26, 2017 4:03:47 am 5  Kilo Trashcan ▓ source hitreg fuckin please
Jun 26, 2017 4:03:24 am 30  Taliband hat trick
Jun 26, 2017 4:03:20 am 30  Taliband hahaha
Jun 26, 2017 4:01:17 am 30  Taliband lol
Jun 26, 2017 4:00:21 am 30  Taliband sick
Jun 26, 2017 4:00:18 am 30  Taliband hahaha
Jun 26, 2017 3:58:52 am 2,664  Kevin The Komodo im not bottom 5, nice
Jun 26, 2017 3:58:48 am 30  Taliband game
Jun 26, 2017 3:58:47 am 280  Supreme Hero of Time But it isn't First.
Jun 26, 2017 3:58:45 am 30  Taliband good
Jun 26, 2017 3:58:43 am 280  Supreme Hero of Time 3rd Place.
Jun 26, 2017 3:58:41 am 1,661  Funhaver1962 I'm gay
Jun 26, 2017 3:58:40 am 280  Supreme Hero of Time YES>
Jun 26, 2017 3:58:39 am 30  Taliband gg
Jun 26, 2017 3:58:24 am 741  jojoshabado1 it's been forever since i've played then lol
Jun 26, 2017 3:58:14 am 741  jojoshabado1 oh dang
Jun 26, 2017 3:58:02 am 1,661  Funhaver1962 nodified old map
Jun 26, 2017 3:57:58 am 741  jojoshabado1 is this map new?
Jun 26, 2017 3:57:55 am 1,661  Funhaver1962 lol what a fruity voice
Jun 26, 2017 3:56:46 am 68  Conspiracy Theorist David Icke nagger
Jun 26, 2017 3:56:33 am 1,661  Funhaver1962 owned
Jun 26, 2017 3:56:30 am 5  Kilo Trashcan ▓ ffs
Jun 26, 2017 3:56:29 am 5  Kilo Trashcan ▓ red splat on his face and no headshot
Jun 26, 2017 3:54:36 am 4  mdsfinance hola mate
Jun 26, 2017 3:54:21 am 378  A13X1T0 hey whats up finnance
Jun 26, 2017 3:53:09 am 868  Bananoraptor fuk
Jun 26, 2017 3:52:26 am 975  Rasputin why cant i move aafter i open a chest?
Jun 26, 2017 3:52:16 am 30  Taliband haha
Jun 26, 2017 3:51:47 am 868  Bananoraptor xddddd
Jun 26, 2017 3:51:47 am 626  AlligatorGods GG
Jun 26, 2017 3:51:45 am 152  Earth good grains
Jun 26, 2017 3:51:43 am 68  Conspiracy Theorist David Icke ni gg er
Jun 26, 2017 3:51:43 am 868  Bananoraptor gg
Jun 26, 2017 3:51:38 am 463  Bace Bloodblade gg
Jun 26, 2017 3:51:37 am 5  Kilo Trashcan ▓ fuck
Jun 26, 2017 3:51:28 am 30  Taliband he
Jun 26, 2017 3:50:34 am 626  AlligatorGods FUCKING SPAWN KILLED THANKS GAME
Jun 26, 2017 3:49:26 am 280  Supreme Hero of Time Naturally.
Jun 26, 2017 3:49:17 am 5  Kilo Trashcan ▓ drugs
Jun 26, 2017 3:49:09 am 280  Supreme Hero of Time How to get faster response time.
Jun 26, 2017 3:48:52 am 626  AlligatorGods you shot my dick off
Jun 26, 2017 3:48:43 am 30  Taliband haha
Jun 26, 2017 3:48:25 am 1,918  Bad Santa !soundoff
Jun 26, 2017 3:47:41 am 868  Bananoraptor lol
Jun 26, 2017 3:43:05 am 280  Supreme Hero of Time I must.
Jun 26, 2017 3:43:02 am 280  Supreme Hero of Time I must be better.
Jun 26, 2017 3:42:59 am 280  Supreme Hero of Time Third.
Jun 26, 2017 3:42:57 am 280  Supreme Hero of Time ...
Jun 26, 2017 3:42:56 am 30  Taliband gg
Jun 26, 2017 3:42:38 am 7,064  gabroval uui
Jun 26, 2017 3:42:02 am 30  Taliband lott
Jun 26, 2017 3:42:01 am 30  Taliband dam
Jun 26, 2017 3:39:42 am 1,233  The Fantastic Fluorinated Flea i'm not allowed to get a headshot?
Jun 26, 2017 3:39:42 am 463  Bace Bloodblade hahaha
Jun 26, 2017 3:39:33 am 1,233  The Fantastic Fluorinated Flea butthurt cunt
Jun 26, 2017 3:39:24 am 463  Bace Bloodblade bs
Jun 26, 2017 3:39:19 am 1,828  Lamar !soundoff
Jun 26, 2017 3:39:14 am 1,828  Lamar !sounoff
Jun 26, 2017 3:38:29 am 463  Bace Bloodblade dammit
Jun 26, 2017 3:37:13 am 463  Bace Bloodblade what
Jun 26, 2017 3:36:47 am 868  Bananoraptor nel
Jun 26, 2017 3:36:39 am 463  Bace Bloodblade Pass the Whiskey
Jun 26, 2017 3:36:35 am 709  Goof Doofus Goku stop powering up!
Jun 26, 2017 3:36:29 am 709  Goof Doofus UAL;KSJDF;LKAJSDF;LKAJSDF;LKJASD;FLKJAS;DLK
Jun 26, 2017 3:36:03 am 276  Legoman coachgun plus peacemaker op
Jun 26, 2017 3:36:01 am 868  Bananoraptor gg
Jun 26, 2017 3:35:59 am 152  Earth good grains
Jun 26, 2017 3:35:53 am 276  Legoman GG
Jun 26, 2017 3:35:13 am 463  Bace Bloodblade booyyyyyyyyy
Jun 26, 2017 3:33:21 am 1,193  OmarFW !soundon
Jun 26, 2017 3:32:49 am 30  Taliband haha
Jun 26, 2017 3:31:59 am 4,236  Hipstherium pass the whiskey
Jun 26, 2017 3:31:48 am 626  AlligatorGods get quick scoped
Jun 26, 2017 3:30:07 am 626  AlligatorGods yes
Jun 26, 2017 3:29:51 am 977  Yonaguni Uma <3
Jun 26, 2017 3:29:40 am 626  AlligatorGods YUGI
Jun 26, 2017 3:28:36 am 30  Taliband lol
Jun 26, 2017 3:27:59 am 868  Bananoraptor xd
Jun 26, 2017 3:27:48 am 626  AlligatorGods daamn it i had kittens on me>_<
Jun 26, 2017 3:27:21 am 280  Supreme Hero of Time no
Jun 26, 2017 3:27:20 am 280  Supreme Hero of Time NO1
Jun 26, 2017 3:27:19 am 280  Supreme Hero of Time NO!
Jun 26, 2017 3:27:15 am 19  Honded ez af
Jun 26, 2017 3:27:15 am 280  Supreme Hero of Time NOOOOOOOO!!!!!!
Jun 26, 2017 3:27:12 am 30  Taliband fuck
Jun 26, 2017 3:27:06 am 30  Taliband lol
Jun 26, 2017 3:23:26 am 868  Bananoraptor oghhhhh god
Jun 26, 2017 3:22:07 am 30  Taliband lol
Jun 26, 2017 3:20:50 am 709  Goof Doofus sdlkfjskldfj;soilfjelwiskdfjs
Jun 26, 2017 3:20:48 am 709  Goof Doofus dslfkjslkdf
Jun 26, 2017 3:20:47 am 709  Goof Doofus lskdjf;lksjdf
Jun 26, 2017 3:20:46 am 280  Supreme Hero of Time FINALLY!
Jun 26, 2017 3:20:46 am 709  Goof Doofus asdilfkja;lskdfjal;ksdfylksjhdfj
Jun 26, 2017 3:20:17 am 2,136  ElderScrollsIV gg
Jun 26, 2017 3:20:16 am 152  Earth good grains my dudes
Jun 26, 2017 3:20:11 am 242  A Pair of Glasses lol
Jun 26, 2017 3:20:11 am 270  Yung Musashi Conniptions
Jun 26, 2017 3:20:09 am 5  Kilo Trashcan ▓ fucking kick wouldnt work
Jun 26, 2017 3:20:06 am 158  ninjablooper gg though and bye
Jun 26, 2017 3:19:58 am 158  ninjablooper ew inbred english people
Jun 26, 2017 3:19:52 am 270  Yung Musashi You bother me
Jun 26, 2017 3:19:48 am 242  A Pair of Glasses ew society
Jun 26, 2017 3:19:36 am 158  ninjablooper gg fam
Jun 26, 2017 3:19:26 am 158  ninjablooper ew depot night
Jun 26, 2017 3:19:15 am 30  Taliband well christ you're welcome
Jun 26, 2017 3:18:56 am 280  Supreme Hero of Time Every time I get even one kill, (Taliband headshotted Supreme)
Jun 26, 2017 3:18:49 am 158  ninjablooper tombstones
Jun 26, 2017 3:18:24 am 158  ninjablooper sick hail bro
Jun 26, 2017 3:18:08 am 270  Yung Musashi Sich heil
Jun 26, 2017 3:18:02 am 158  ninjablooper go back to buchenwald
Jun 26, 2017 3:17:30 am 2,664  Kevin The Komodo i may not be lagging, but im very confused
Jun 26, 2017 3:17:11 am 5  Kilo Trashcan ▓ nice
Jun 26, 2017 3:17:10 am 5  Kilo Trashcan ▓ damn dude not a single person with over 100 ping
Jun 26, 2017 3:16:55 am 2,136  ElderScrollsIV wtf is going on
Jun 26, 2017 3:16:55 am 158  ninjablooper what' wrong with dark chocolate
Jun 26, 2017 3:16:49 am 158  ninjablooper why
Jun 26, 2017 3:16:42 am 270  Yung Musashi Fuck black people
Jun 26, 2017 3:16:40 am 270  Yung Musashi Yeah. You're right
Jun 26, 2017 3:16:33 am 158  ninjablooper why you dont like mlk? RACIST
Jun 26, 2017 3:16:18 am 270  Yung Musashi Just why would you say that
Jun 26, 2017 3:15:58 am 158  ninjablooper then why are you confused
Jun 26, 2017 3:15:50 am 270  Yung Musashi I am aware of this
Jun 26, 2017 3:15:38 am 158  ninjablooper mlk is martin luther king, yung
Jun 26, 2017 3:15:36 am 810  Jpreach9 FUCK
Jun 26, 2017 3:15:30 am 270  Yung Musashi What the
Jun 26, 2017 3:15:23 am 158  ninjablooper you mlk
Jun 26, 2017 3:15:21 am 975  Rasputin how do i dual wield?
Jun 26, 2017 3:15:11 am 868  Bananoraptor you mdfkr e.e
Jun 26, 2017 3:15:04 am 158  ninjablooper it's me austin
Jun 26, 2017 3:15:01 am 868  Bananoraptor a pair of glasses
Jun 26, 2017 3:14:56 am 810  Jpreach9 ME_
Jun 26, 2017 3:14:53 am 158  ninjablooper me?
Jun 26, 2017 3:14:53 am 30  Taliband were 10 kills in.,...
Jun 26, 2017 3:14:46 am 868  Bananoraptor you....
Jun 26, 2017 3:14:39 am 868  Bananoraptor eeehhhhhhhhhhh
Jun 26, 2017 3:14:21 am 280  Supreme Hero of Time I keep on thinking I'm crap, and then I realize I'm at the top 3.
Jun 26, 2017 3:13:02 am 30  Taliband lotto
Jun 26, 2017 3:12:55 am 2,136  ElderScrollsIV FUUUUUUuu
Jun 26, 2017 3:12:44 am 1,063  Subject000001 !soundoff
Jun 26, 2017 3:11:41 am 3,005  gabrielobsky gg
Jun 26, 2017 3:11:37 am 280  Supreme Hero of Time WTF.
Jun 26, 2017 3:11:35 am 280  Supreme Hero of Time I. Just. Joined.
Jun 26, 2017 3:11:31 am 3,005  gabrielobsky gg

Admin Options: